Uspješno predstavljene projektne ideje iz oblasti cirkularne ekonomije u okviru CRESCENTO Ljetnje škole
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Ljetnja škola o cirkularnoj ekonomiji koja je organizovana prema istom programu u svim partnerskim institucijama u okviru projekta CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk – CRESCENTO uspješno je realizovana od 31.08.2023. do 12.09.2023. godine na Univerzitetu Crne Gore. Polaznici škole su sa mentorima prof. dr Biljanom Damjanović Vratnica, doc. dr Milicom Muhadinović, doc. dr Martinom Ćalasanom, dr Janom Mišurović i mr Jovanom Popović pripremili projektne ideje iz oblasti cirkularne ekonomije. Saradnica na projektu CRESCENTO, mr Anđela Lalatović je održala dvodnevnu radionicu u cilju pripreme za efikasno predstavljanje projekta, definisanje problema koji se rješava, izbor prezentacije za dobro predstavljanje ideje, kao i kako ubijediti investitore da je predložena ideja najbolja.

Polaznici CRESCENTO Ljetnje škole su predstavili veoma interesantne projekte ideje iz oblasti cirkularne ekonomije:

  • BIOWATT MONTENEGRO – inspirativna ideja da se transformiše organski otpad u moćni izvor čiste, obnovljive energije i započne održiva revolucija u energetskom sektoru;
  • Eko građevinski materijali – put ka zelenijoj budućnosti;
  • BioMonte – pionirski projekat pretvaranja poljoporivrede u cirkularnu ekonomiju u cilju bezbjednog vraćanja organskog otpada prirodi u vidu komposta;
  • Pametan grad je održiv grad – cirkularni parking kutak;
  • Revive – jednostavna ali inspirativna vizija projekta da se stvori visokokvalitetni papir za slikanje, koji omogućava umjetnicima da izraze svoju kreativnost na održiv i ekološki prihvatljiv način;
  • Connect, compost, care – „magija“ kompostiranja.

Članovi Komisije za ocjenu projektnih ideja: Miloš  Grbović, Vanja Zorić Šundić, Dušan Boričić, Marija Raspopović i mr Zorana Sekulić imali su težak zadatak da odaberu najbolje. Interesantne projektne ideje i zanimljive prezentacije polaznika škole su rezultirale razlikom od samo jednog boda između prvog i petog mjesta. Projektnu ideju Revive usmjerenu na stvaranje papira visokog kvaliteta koji trenutno nije dostupan na tržištu Crne Gore, predstavili su Ksenija Borozan, Dejana Dizdar, Filip Ćupić i Nataša Midžor, kao spoj umjetničke strasti i prednosti očuvanja životne sredine.

Projektom CRESCENTO predviđeno je uspostavljanje Jadransko-jonske mreže za cirkularnu ekonomiju, usmjerenu uglavnom na akademske i istraživačke institucije, kao i organizacije za podršku preduzetništvu u cilju definisanja i sprovođenja aktivnosti u domenu cirkularne ekonomije. Projektni tim CRESCENTO se zahvaljuje polaznicima škole, članovima komisije, predavačima, moderatorima i mentorima i radujemo se budućim aktivnostima u oblasti cirkularne ekonomije.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.