Otvoren poziv za Zelene ambasadore Crne Gore
Otvoren poziv za Zelene ambasadore Crne Gore

NEVLADINA ORGANIZACIJA GNIJEZDO - NEST otvorila je poziv za ZELENE AMBASADORE CRNE GORE kroz projekat „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“. Projekat
sprovodi NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), u partnerstvu sa NVO Sjeverna zemlja, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić i NVO Green Home. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i poziva sve mlade osobe, OD 18 DO 35 GODINA STAROSTI, da se prijave i aktivno doprinesu rješavanju ekoloških problema u Crnoj Gori.
CILJ projekta je podizanje nivoa svijesti lokalnih zajednica o ekološkim izazovima u Crnoj Gori. Projektom je planirano OSNAŽIVANJE NAJMANJE DESET MLADIH LJUDI IZ CRNE GORE, razvijanje njihove ekološke
svijesti i aktivističkih vještina kako bi sproveli edukativne aktivnosti u najmanje pet opština, kao i umrežavanje i IZGRADNJA PARTNERSTAVA UNUTAR NAJMANJE PET LOKALNIH ZAJEDNICA.
Izabrane Zelene ambasadore očekuje INTENZIVNA OBUKA O ISTRAŽIVANJU PROBLEMA I POKRETANJU DIREKTNIH INICIJATIVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA.
Nakon obuke, ovi mladi ljudi će, tokom svog šestomjesečnog mandata pokrenuti direktne klimatske inicijative u više crnogorskih opština i postati nosioci konkretnih promjena na lokalnom i nacionalnom nivou.
Prijave su otvorene do 12. februara do 15 časova, a više informacija i prijavni formular dostupni su na linku - https://bit.ly/3SAU8Pi
Sve informacije o projektnim aktivnostima dostupni su na društvenim mrežama NVO Gnijezdo.
Kontakt:
NVO Gnijezdo – NEST
Adresa: Cetinjski put bb, Podgorica
Telefon: 067 941 221
Email: nvognijezdo@gmail.comNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.