9. Regionalni simpozijum o elektrohemiji – Jugoistočna Evropa
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Dr Jana Mišurović, stručni saradnik na Metalurško-tehnološkom fakultetu, učestvovala je na 9. Regionalnom simpozijumu o elektrohemiji – Jugoistočna Evropa, koji je održan u Novom Sadu od 3. do 7. juna 2024. godine (https://aseee.eu/index.php/rse-see-9-home). Na ovom simpozijumu dr Mišurović je održala pozivno predavanje pod naslovom "Vine shoots-derived carbon: from Al-ion supercapacitors to Na-ion batteries," u kojem je izložila rezultate naučnoistraživačkih aktivnosti grupe za elektrohemiju i fizičku hemiju materijala ostvarene u okviru međunarodnog projekta podržanog od strane NATO programa Nauka za mir i bezbijednost.

Simpozijum se od 2008. godine organizuje svake druge godine kao jedna od ključnih aktivnosti Udruženja elektrohemičara Jugoistočne Evrope (ASEEE). Ove godine, Crna Gora je po prvi put aktivno učestvovala u radu Udruženja, i imala svoje predstavnike u naučnom i organizacionom odboru simpozijuma.

Učešće na ovom simpozijumu je još jedan pokazatelj kvalitetnog istraživačkog rada koji se sprovodi na Metalurško-tehnološkom fakultetu. Ponosni smo što smo dio ovog događaja i radujemo se budućim istraživanjima i saradnji sa kolegama iz regiona.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.