Posjeta naših studenata Deponiji Livade
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Studenti treće godine studijskog programa zaštita životne sredine, 18.06. posjetili su Deponiju Livade u Podgorici i , uz svesrdno zalaganje tehničkog osoblja Deponije imali priliku da, u višečasovnoj posjeti, prate dnevne , radne aktivnosti o kojima su slušali na predavanjima. Sa detaljima rada Deponije, student je upoznao dipl.ing Ivan Vukčević.
U ime studenata I Metalurško tehnološkog fakulteta, zahvaljujemo se rukovodstvu I tehničkom osoblju deponije Livade na dobrodošlici i svesrdnoj pomoći u praktičnoj obuci studenata, ali i izradi završnih i master radova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.