Procedura za upis kandidata koji su stekli pravo upisa u 1. godinu osnovnih studija
UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U 1. GODINU  OSNOVNIH   STUDIJA ZA STUDIJSKU 2024/25. GOD.  NA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU  U  I UPISNOM ROKU SE VRŠI U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U TERMINIMA:

Četvrtak 04.07.2024. od 11:00-13:00

Petak 05.07.2024. od  11:00-13:00

KANDIDATI SU OBAVEZNI DA DOSTAVE SLJEDEĆA DOKUMENTA:

1.       originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

2.       originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

3.       diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

4.       kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

5.       diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja

6.       Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

7.       Indeks  SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM;

8.       2 fotografije  (JEDNU ZALIJEPITI NA PREDVIĐENO MJESTO  U INDEKSU, A  DRUGU NA ŠV-OBRASCU);

9.       2 prijavana lista (ŠV-OBRASCA, KOJI SE MOGU KUPITI U  KNJIŽARAMA I PREDAJU SE POPUNJENI). 

UKOLIKO KANDIDAT, KOJI JE STEKAO PRAVO UPISA NA  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, NE OBAVI UPIS U NAZNAČENOM  VREMENSKOM PERIODU, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD UPISA

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.