Metalurško-tehnološki fakultet, 30.03.2018

O zaštiti životne sredine na MTF-u   U okviru akademske mobilnosti koja se realizuje kroz program “Erasmus + partnerske zemlje”, prof. dr Zdenka Zovko-Brodarac sa Metalurškog fakulteta Sisak – Sveučilište u Zagrebu, koja je i dekan MF Sisak, studentima treće godine studijskog programa “Zaštita životne sredine“ je kao gošća na predmetu „Sanacija i revitalizacija prostora“ 26. marta 2018. godine održala predavanje o uticajima savremenih postupaka livenja na životnu sredinu.