Metalurško-tehnološki fakultet, 03.05.2018

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta   U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata" koji su održani 24.4.2018. godine, Metalurško-tehnološki fakultet je predstavio sve svoje studijske programe kroz neposredne razgovore sa maturantima koji su, takođe, na štandu osim usmenih informacija dobijali i flajere sa informacijama o studiranju na našem fakultetu. Posebno zainteresovanim studentima za naše studijske programe deljene su i brošure sa detaljnim informacijama vezanim za studijske programe Metalurško-tehnološkog fakulteta. 

   Na štandu je bilo prisutno akademsko osoblje koje je bilo uvek na raspoloaganju maturantima za pitanja vezana za studijske programe, takođe, tu su bili prisutni i studenti svih studijskih programa koji su u neposrednom i otvorenom razgovoru prenosili svoja iskustva o studiranju na našem fakultetu. Naši studenti su iskoristili svoje prisustvo na štandu da demonstriraju neke oglede koji su specifični za naš fakultet, što je izazvalo veliku pažnju i simpatije prisutnih maturanata.

   Osim koordinatorke za naš fakultet doc.dr Milena Tadić i dekanice prof.dr Mire Vukčević na štandu su bili prisutni i rukovodioci studijskih programa i prodekani: prof.dr Nada Blagojević, prof.dr Nada Jauković, prof.dr Vesna Vukašinović-Pešić i prof.dr Žarko Radović.