Metalurško-tehnološki fakultet, 28.05.2018

Studijska posjeta Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne GoreStudenti III godine Metalurško-tehnološkog fakulteta, studijski program Zaštita životne sredine,  u okviru realizacije praktične nastave iz predmeta Upravljanje vodama i Zaštita zemljišta i vazduha posjetili su Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, Sektor za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Sektor za životnu sredinu.

Pomoćnica direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine – rukovodioc Sektora za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje Lidija Šćepanović je upoznala studente sa radom i aktivnostima u njihovom Sektoru, koje se prije svega odnose na praćenje i prikupljanje podataka kako bi se dobila Informacija o stanju životne sredine na godišnjem nivou, sa posebnim osvrtom na vodu i vazduh.

U Sektoru za životnu sredinu, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Ljubica Vulović i Rešad Šabotić, su objasnili studentima na koji način vrše permanentnu kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda i vazduha na teritoriji Crne Gore, svake godine. Cilj njihovih ispitivanja je zapravo utvrđivanje stanja i promjena vodnog bilansa i kvalitativnog sastava voda, tj. utvrđivanje klase boniteta površinskih voda, kao i kontrola i ocjena nivoa zagađenosti vazduha u prizemnom sloju atmosfere.