Metalurško-tehnološki fakultet, 18.12.2018

Posjeta Keele Univerzitetu u Velikoj Britaniji   U okviru projekta ERASMUS+ K1 koji ima za cilj povezivanje zemalja zapadnog Balkana i Keele Univerziteta u Velikoj Britaniji partnerska institucija je i Metalurško-tehnološki fakultet. Saradnice Metalurško-tehnološkog fakulteta, MSc Snežana Vukanović i MSc Jana Mišurović, su sa predstavnicima Srbije i Albanije bile u posjeti ovoj instituciji od 3. do 7. decembra. Radi jačanja ovog partnerstva organizovani su sastanci na kojima su predstavljene oblasti istraživanja svih institucija u cilju daljeg umrežavanja i prenosa znanja, prakse i istraživanja.

   Keele Univerzitet je poznat u Velikoj Britaniji po inovativnim edukacijskim tehnikama i pristupima u nastavi. Naše saradnice su tokom boravka imale priliku da posjete laboratorije i sale za predavanja specijalizovane za primjenu metoda kao što su Team Based Learning i Purple Pen Method, kao i za razvoj komercijalnih i strateških menadžerskih vještina i liderstva.

   Takođe, prisustvovale su konferenciji Sensors in Precision Agriculture, SIPA2018, koja je imala za cilj identifikaciju ključnih problema u industrijskoj i poljoprivrednoj praksi, kao i predstavljanje novih tehnologija u cilju razvoja održivih rješenja.