Metalurško-tehnološki fakultet, 01.03.2019

Rad profesora Jaćimovića u prestižnom časopisu Acta Crystallographica C, Structural Chemistry X

Rad redovnog profesora Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Željka Jaćimovića, našao se u prestižnom časopisu Acta Crystallographica C, Structural Chemistry. Rad koji potpisuje sa kolegama, objavio je časopis velikog impakt faktora  (8.678) u oblasti kristalografije i strukturne hemije.

Ovaj časopis objavljuje članke koji  ističu interesantna istraživanja olakšana određivanjem, proračunom ili analizom struktura bilo Imagekojeg tipa, osim makromolekularnih struktura, i posebno se fokusira na važne rezultate koji se odnose na hemijske nauke. Izdavač časopisa je  Internacionalna Unija za Kritalografiju.

Riječ je o radu “Prve kristalne strukture metalnih kompleksa sa ligandom 4-nitro-3-pirazolkarboksilne kiseline i trećim kristalnim oblikom liganda ”. Acta Cryst. (2019) C75, 225-264.

Potpisnici rada, pored profesora Jaćimovića, su Slađana B. Novaković, Goran A. Bogdanović, Gerald Giester, Milica Kosović i Eugen Libowitzky.  

Profesor dr Željko Jaćimović je dobitnik nagrade za naučna dostignuća u 2018. god, u kategoriji najuspještijeg naučnika starijeg od 30 godina.