Metalurško-tehnološki fakultet, 27.05.2019

Međunrodni naučno-stručni skup "Maintenace Forum 2019"X

Međunrodni naučno-stručni skup "Maintenace Forum 2019" biće održan od 05. do 08. juna 2019. godine u Budvi, u prelijepom ambijentu hotela "Budva".

Skup će i ove godine okupiti više od 100 domaćih i inostranih stručnjaka u oblasti upravljanja imovinom i održavanja tehničkih sistema.

Ove godine Maintenance Forum predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu mišljenja, ideja i iskustava o tome kako upravljanje održavanjem i pouzdanošću tehničkih sistema pretvoriti u ključne indikatore održivosti i profitabilnosti  kompanije na globalnom tržištu pod motom Maintenace + Reliability = Busine$$.

Vjerujem da će akademskoj zajednici posebno biti intresantne teme o kojima će se diskutovati na Panelu nauka i obrazovanja, kao što su:

 

            * Kakve su komepetencije studenata koji završe fakultet u odnosu na zahtjeve tržišta?

            * Upisna politika na fakultetima i potrebe društva - da li se studenti školuju za rad ili za nauku?

            * Da li je dovoljno urađeno na promociji nauke kao karijerne opcije u srednjim školama?

            * Da li je korisno omogućiti studentima bavljenje naučno-istraživackim radom u toku osnovnih akademskih i master studija?

        * Da li je cjelokupna akademska i naučna zajednica uopšte svjesna da istraživanje i nauka uopšte nisu identični pojmovi?

            * Da li svi najbolji studenti treba da se bave naukom?

            * Kakvi su kapaciteti univerziteta u pogledu veće integracije sa privrednim subjektima?

         * Da li smo, kao univerzitetski profesori, spremni da se prilagođavamo aktuelnom vremenu i uslovima u kojima živimo i stvaramo?

            * Da li istraživanjima treba da se bavimo onako kako smo mi zamislili

- šta je zapravo potrebno državi i da li su nacionalni prioriteti baš uvek podudani sa globalnim i u kojoj meri?

        * Kako da doktorat bude prepoznat od strane privrede, odnosno da li se doktorira da bi se isključivo ostalo na univerzitetu/institutu?

           * Gdje je regionalno povezivanje, uključujući i CG i Srbiju?

Koristimo li dovoljno projekte u okviru Jadransko-jonske inicijative i slično?

 

Pored toga, u Budvi će se realizovati svečana dodjela JAES novčane nagrade najboljem radu Konferencije Yours - Young Researchers Conference.

Iz ovoga vidite da je jedan od osnovnih ciljeva Foruma upoznavanje stručne javnosti sa koncepcijom, potrebama, preduzetim akcijama i perspektivama razvoja u okviru široke oblasti značajne za upravljanje imovinom, sa posebnom pažnjom posvećenom INDUSTRIJI 4.0. & ASSET MANAGEMENT-U.

Za studente našeg fakulteta, obezbijeđen je slobodan ulaz i besplatno prisusvovanje konferenciji.

Broj posjeta : 511