Metalurško-tehnološki fakultet, 06.07.2019

Zaštita životne sredine popunjena, slobodna mjesta na programima Metalurgija i materijali i Hemijska tehnologijaMjesta na Studijskom programu Zaštita životne sredine na Metalurško - tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, popunjena su u prvom roku, saopštila je dekanica ovog fakulteta prof. dr Mira Vukčević.

„Na studijskom programu Hemijska tehnologija ostalo je još tri slobodna mjesta, a na studijskom programu Metalurgija i materijali 35 slobodnih mjesta koja će biti oglašena u drugom upisnom roku“, saopštila je dosadašnje rezultate upisa  dekanica Vukčević.

Prohodnost za upis imaju sve srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, i nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

„U ciljuImage što boljeg informisanja studenata o mogućnostima studiranja na MTF-u obavještenja od interesa za studente se redovno postavljaju na sajt Fakulteta i na Facebook grupu. Pored toga, budućim studentima na raspolaganju je i mogućnost informisanja kod, za to određenih lica, o predmetima, mogućnostima prakse, internacionalne saradnje i mobilnosti. U publikacijama  koje je Fakultet pripremio za buduće studente, nalaze se odgovori na najčešće postavljana pitanja, kao i mogućnosti tokom studiranja, ali i zapošljavanja nakon završetka studija“, kazala je Vukčević.

Ona je dodala da kompanije iz industrije, koje su nastavna baza Fakulteta za praktičnu nastavu, u kontinuitetu pozivaju studente na saradnju koja, obično, rezultira zapošljavanjem. Po evidenciji Zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih inženjera ovih profila, mlađih od 35 godina je zanemarljivo mali.

„Svima onima koji su upisali neki studijski program na MTF-u ili tek treba da upišu savjetujemo da iskoriste ogromne mogućnosti  za praktičnu nastavu, za mobilnost kao i mogućnost komunikacije sa nadležnima u našim kompanijama partnerima gdje ih čeka posao. Sa aspekta savladavanja nastavnog gradiva, onima koji tek počinju, savjetujemo kontinuiran rad od samog početka,  krajnje aktivan pristup na predavanjima i korišćenje mogućnosti za konsultacije sa nastavnicima, naročito na bazičnim disciplinama: hemiji, fizici i matematici, koje su i najzahtjevnije“, poručila je Vukčević.

Rukovodstvo Fakulteta i nastavnici su, zaključila je, tu da im na najbolji mogući način pomognu da savladaju ono što su, eventualno, propustili tokom srednjoškolskog obrazovanja, a neophodno je za savladavanje gradiva na studijama.

Broj posjeta : 963