Metalurško-tehnološki fakultet, 29.11.2019

Svjetski prepoznat ekspert u nauci o materijalima i elektrohemijiSvjetski prepoznat ekspert u nauci o materijalima i elektrohemiji dr Robert Dominko govorio je o savremenim pravcima razvoja Li-jonskih baterija i njihovih alternativa, na predavanju održanom 26. novembra 2019. godine, u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra. 

Dominko je profesor na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani i vodeći istraživač u Nacionalnom institutu za hemiju u Ljubljani.

Ovo je drugo gostujuće predavanje u okviru projekta “Materijali za skladištenje energije” podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore čiji je rukovodilac dr Veselinka Grudić, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta.

U okviru predavanja “Li-ion, lithium and post lithium batteries”, pored prikaza rezultata istraživanja publikovanih u najprestižnijim svjetskim naučnim časopisima (Science, Nature), na predavanju je bilo riječi i o aktuelnim istraživačkim aktivnostima i projektima na nivou EU, udruživanju naučnoistraživačkih organizacija u Evropi u cilju ubrzanog razvoja elektromobilnosti i dobrim primjerima povezivanja fundamentalne nauke o materijalima i industrije.

Naučnik je posebno istakao mogućnost mobilnosti i usavršavanja studenata Univerziteta u Crnoj Gori na Univerzitetu i Hemijskom institutu u Ljubljani, pozivajući ih da se tako uključe u istraživački rad na aktuelnim projektima u polju baterija, finansiranim od strane EU i automobilskih kompanija.

Broj posjeta : 305