Metalurško-tehnološki fakultet, 06.01.2020

Marija Kaluđerović, najbolji student Metalurško-tehnološkog fakulteta za studijsku 2019/20. godinuX

Studentkinja Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na smjeru Hemijska tehnologija, Marija Kaluđerović (9.84) proglašena je za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu 2019/20.

„Ova nagrada, kao i sve do sad su zaista nešto što daje dodatnu motivaciju i želju za daljim usavršavanjem. Iako učimo svi za sebe i zbog sebe, jako je lijep osjećaj kada i drugi primijete i nagrade trud i rad. Posebno mi je drago što Univerzitet Crne Gore vodi računa i trudi se da na ovaj način podstakne i stimuliše svoje studente“, Marijin je utisak nakon saznanja da je ostvarila navedene rezultate.

Ona kaže se za bilo koji uspjeh, ostvarenje bilo kojeg cilja, sna, mora odabrati određeni put, a sa tim odabirom ljudi postaju svjesni i svih prepreka. Uz dobru organizaciju i disciplinu, kako dodaje, može se uspostaviti ravnoteža i onda nijesu neophodna velika odricanja.

Kada je riječ o aktivnostima na fakultetu, a pomogle su u sticanju određenih znanja i vještina, Marija govori da su predavanja, laboratorijske i računske vježbe bile obuhvaćene u gotovo svim predmetima, a studenti su imali i određene terene u sklopu fakultetskih aktivnosti.

„U okviru projekta prof. dr Veselinke Grudić, pohađala sam intezivni kurs "Interkalatni materijali za jon - litijumske baterije" kao i " Elektrodni materijali za superkondezatore" koji vodi dr Milica Vujković, viši naučni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu“, dodala je Marija.

Kaže da je zahvaljujući doc. dr Miljanu Bigoviću bila uključena i u neke vannastavne aktivnosti, zbog čega je njemu, ali i svim profesorima i saradnicima u nastavi zahvalna jer su značajno doprinijeli njenom uspjehu.

Kada je riječ o planovima za predstojeći period Marija želi uspješno da završi praksu u Ministarstvu odbrane, ali i praksu koja je predviđena planom za VI semestar.

„Nadam se da će mi se zahvaljujući ovim iskustvima iskristalisati oblast koja me najviše zanima, pa ću svoje dalje usavršavanje nakon osnovnih studija, usmjeriti u tom pravcu“, dodaje ona.

Poruka budućim studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta glasi: „Ukoliko zaista volite hemiju, a uz nju i fiziku i matematiku, onda će vam upisivanje ovog fakulteta biti jako dobra odluka! Bićete srećni kada one brojne pasuse iz starih knjiga uobličite i obojite u laboratoriji izvodeći brojne eksperimente. Znajte da će biti tu za vas u svakom trenutku izuzetno strpljivi, pristupačni i najvažnije stručni profesori, kao i mi - starije  kolege.“

Broj posjeta : 959