Metalurško-tehnološki fakultet, 19.12.2019

Prof. dr Veselinka Grudić je dobitnica priznanjaX

 

Prof. dr Veselinka Grudić je dobitnica priznanja za zaslužnog pojedinca sa MTF-a za afirmaciju naučno-istraživačkog , umjetničkog i stručnog rada na UCG za 2019.god

Broj posjeta : 342