Metalurško-tehnološki fakultet, 24.01.2020

Studenti završne godine Metalurško-tehnološkog fakulteta po prvi put na stručnoj praksi kod 13 kompanijaX

Metalurško-tehnološki fakultet (MTF) Univerziteta Crne Gore  se po prvi put, na početku 2020. godine,  susrijeće sa implementacijom eksterne  stručne prakse  studenata kroz njihov jednodnevni angažman u industrijskom pogonima, svake radne nedjelje, od predstojećeg semestra.

Dekanka MTF-a prof. dr Mira Vukčević navodi da su stalni zahtjevi studenata za uvođenje stručne prakse bili motivacija za pokretanje inicjative saradnje sa kompanijama.

„Fakultet je sa 13 kompanija i javnih preduzeća potpisao ugovore o studentskoj praksi koja treba da počne od nastupajućeg semestra. Razrađena je, i studentima dostupna,  sva dokumentacija kojom će se pratiti progres studenata tokom prakse“, kazala je dekanka Vukčević.

Tokom infoImage dana, studentima završnih godina i svim interesnim stranama pojašnjen je način izvođenja, rukovođenje, nadzor u firmama i načina vrednovanja prakse. Studenti su, kako navodi dekanka Vukčević,  imali mogućnost izbora kompanije ili preduzeća u kojima će imati praksu, a objašnjen im je i način prijave, odobravanja i raspoređivanja na praksu.

„Moramo napomenuti da je sa kompanijama potpisan ugovor koji tačno propisuje sva prava i obaveze sve tri strane potpisnice tj. Fakulteta, kompanije i samog studenta. Sve kompanije potpisnice ugovora su vrlo rado prihvatile ovaj poziv za saradnju i omogućile, u skladu sa svojim mogućnostima, boravak od tri do pet studenata u svojim pogonima ili laboratorijama tokom čitavog semestra“, objasnila je dekanka Vukčević.

Prema njenim riječima, ovakav vid nastave može značajno da poboljša spremnost svršenih visokoškolaca za tržište rada, što je zajednički stav nastavnog ososblja i studenata MTF-a.  

Fakultet će,u cilju poboljšanja uslova studiranja, u narednom periodu intenzivirati aktivnosti, počev od projekata mobilnosti, preko naučnoistraživačkih projekata do infrastrukturnih ulaganja.

„Fakultet administrira nekoliko programa bilateralne saradnje, bilježi i više učestvovanja u COST akcijama, kao i potencijalno uključivanje u nove, nekoliko odobrenih EUREKA projekata, projekta tzv. velike važnosti u bilaterlanoj saradnji sa Italijom, kao i jedan krupan projekat u okviru European  Institute for innovation and Terchnology ( EIT). U pripremi su još dvije aplikacije za EIT, kao i jedna aplikacija za Horizont 2020“, navodi Vukčević .

Dekanka Vukčević navodi i da se Fakultet može pohvaliti sa obnovom  istraživačke infrastrukture i potpuno kompletiranim uređajima najnovije generacije za Atomsku absorpcionu spektrofotometriju i infracrvenu spektroskopiju, čime će se značajno povećati  istraživačke mogućnosti u susret implementaciji novog modela master  i doktorskih studija.

„Očekuju se i donacije kompanija koje tradicionalno podržavaju Fakulteti kroz  kompletno renoviranje dva velika amfiteatra koje  koriste studijski programi MTF-a“, kazala je Vukčević

Kraj prošle i početak ove godine obilježile su sanacije krovova na laboratorijskom depandansu i amfiteatrima, a očekuje se i nastavak sređivanja učioničkog i  laboratorijskog prostora, navela je Vukčević sve aktivnosti na polju poboljšanja uslova studiranja.

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/2020/01/24/studenti-zavrsne-godine-metalursko-tehnoloskog-fakulteta-po-prvi-put-na-strucnoj-praksi-kod-13-kompanija/

https://m.cdm.me/drustvo/studenti-metalurskog-fakulteta-na-praksi-kod-13-kompanija/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/266648/studenti-mtf-a-na-praksi-u-13-kompanija.html 

https://fosmedia.me/infos/drustvo/studenti-zavrsne-godine-metalursko-tehnoloskog-fakulteta-po-prvi-put-na-strucnoj 

Broj posjeta : 704