Metalurško-tehnološki fakultet, 10.03.2020

Prijave na dvodnevnu radionicu "Procjena kontaminiranih lokacija i evaluacija analize rizika"Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa renomiranom Kompanijom iz oblasti menadžmenta rizika i remedijacije u životnoj sredini DEKONTA vas pozivaju da se prijavite na dvodnevnu radionicu koja će se fokusirati na procjenu kontaminiranih lokacija i evaluaciju analize rizika. 

Učesnici će se uputiti u to kako da procijene kontaminirane lokacije i utvrde rizike po životnu sredinu i po zdravlje ljudi koji su povezani sa takvim lokacijama, te koje su najčešće metode sanacije. Obuka će se organizovati u formi predavanja koja će pratiti studije slučaja.

Biće predstavljene dvije glavne teme:

  1. Tema: Upravljanje životnim ciklusom kontaminiranih lokacija (fokus je na ispitivanju lokacije, procjeni rizika i studijama izvodljivosti),
  2. Tema: Osnovni strateški koncepti i pristupi u sanaciji kontaminiranih lokacija.

Radionice ja namijenjena onima koji su: zainteresovani za temu kontaminiranih lokacija i procjenu rizika po životnu sredinu i po zdravlje ljudi koji se sa njima dovode u vezu. 

Učesnici radionice će dobiti:

  • mogućnost da razmijene ideje, informacije i iskustva sa predavačima iz kompanije DEKONTA Inc. i sa ostalim učesnicima,
  • bazični prikaz upravljanja kontaminiranim lokacijama i rizika koji se za njih vezuju.

Praktične informacije o radionici:

  • Molimo da se prijavite za učešće na vladan.bozovic@undp.org i maja.kustudic@undp.org najkasnije do 2. marta 2020.
  • Potrebno je da se prilikom prijave navede da li trebate smještaj jer će za učesnike koji nisu iz Podgorice isti biti obezbijeđen.
  • Radni jezik obuke biće engleski, biće obezbjeđen prevod.
  • Broj učesnika je ograničen na 30.

Radionica se realizuje u okviru projekta „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje Polihlorovanim bifenilima (PCB) u Crnoj Gori“.

U prilogu je agenda radionice.

Dokumenti

Broj posjeta : 160