Metalurško-tehnološki fakultet, 11.05.2020

Uslovi upisa nove generacije studenata na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 

Metalurško-tehnološki fakultet vam nudi dva programa akademskih studija na studijskim programima:

 • Metalurgija i materijali,
 • Hemijska tehnologija.

Na ovim programima su osim osnovnih organizovane i postdiplomske i doktorske studije. Studije se po modelu 3+2+3.

 

Takođe vam nudimo primijenjene studije na studijskom programu:

 • Zaštita životne sredine.

Na primijenjenom studijskom programu studiraćete po modelu 3+2.

 

Metalurško-tehnološki fakultet upisuje po 35 studenata na akademskim studijskim programima, odnosno 45 studenata na primijenjenom studijskom programu.

Za upis na osnovne studije nije predviđen prijemni ispit nego se formira rang lista kandidata na osnovu pravila bodovanja, koja su data u prilogu.

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija na UCG, učenici odgovarajućih srednjih škola i obrazovnih profila mogu konkurisati za upis na Metalurško-tehnološki fakultet.

Za sve studijske programe prohodni su obrazovni profil: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, srednje stručne škole profila: metalurškog, hemijskog elektrotehničkog, mašinskog, rudarsko-geološkog, građevinskog, poljoprivrednog, medicinskog, farmaceutskog, tekstilno – kožarskog, zaštite životne sredine i ostalih srodnih profila.

Bodovanje vašeg dosadašnjeg uspjeha se vrši na sledeći način:

 • Prosjek u sva četiri razreda;
 • Maternji jezik i matematika iz III i IV razreda;
 • Srednja ocjena sa eksternog maturskog ispita;
 • Diploma Luča I se boduje sa 5 poena;
 • Diploma Luča II se boduje sa 3 poena.

U priloženim dokumentima možete pronaći vise informacija o prijavljivanju, kao i o kriterijumima za upis i bodovanje.

Na sajtu UCG-a i Metalurško-tehnološkog fakulteta će biti objavljen Konkurs za upis nove generacije u prvu godinu studija.

Dobrodošli i želimo vam uspješan put kroz svijet znanja u oblasti materijala, hemijskih tehnologija i zaštite životne sredine.

 

Dokumenti (Prilog):

 1. UCG Informator 2020.
 2. Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta crne Gore
 3. Flajer MTF

Dokumenti

Broj posjeta : 803