Metalurško-tehnološki fakultet, 07.09.2020

Uspješna projektna aktivnost MTF-a u 2020. godiniX

 

Novi projekti MTF-a u 2020.godini

Metalurško tehnološki fakultet je, i pored otežane mobilnosti i specifičnim uslovima rada u pandemijskim uslovima, u 2020. godini zabilježio vrlo intenzivnu i plodonosnu projektnu aktivnost.

Fakultet je koordinator ili učesnik u 5 krupnih projekata koji će stvoriti, više nego solidnu, bazu partnera i uslove za dalje konkurisanje na zahtjevnije fondove i u okviru širih konzorcijuma.

Projekti dobijeni u 2020. godini  su:

 

  1. Projekat: EUREKA - “White Iron Composition and Processing Design for Highly Efficient Casted Milling Balls" ,AKRONIM: Cast Balls, u trajanju od 3 godine sa budžetom od 45.000 € .

Projekat će se implementirati u okviru konzorcijuma koji čine: Metalurško-tehnološki fakultet - Univerzitet Crne Gore, Tehnološko-metalurški fakultet - Univerzitet u Beogradu, Industrijski kombinat livnica Guča doo, Livnica Pjastera doo Nikšić.

Rukovodilac projekta ispred MTF je prof. dr Kemal Delijić

 

  1. Projekat: EUREKA – „Development of test strips based on electrochemical (bio)sensors for determining the concentration of disease biomarkers for the purpose of early diagnostics and prevention“, Akronim (MED-BIO-TEST), u trajanju od 3 godine sa budžetom od 45.000 €.

Projekat će se implementirati u okviru konzorcijuma koji čine: Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Analysis DOO, Beograd

Rukovodilac projekta ispred MTF je prof. dr Željko Jaćimović

 

  1. Projekat: Konkurs Ministarstva nauke za stimulisanje ukljućivanju u COST i H2020- Priprema End-of-waste Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada“, Akronim PEKO, u trajanju od 2 godine sa budžetom 17.000€.

Projekat će se implementirati u okviru konzorcijuma koji čine Zavod za Gradbeništvo Slovenije i Metalurško tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Rukovodilac projekta ispred MTF je prof. dr Mira Vukčević

 

  1. Projekat EIT- Europena Institition of Innovation and Technology- „ Evaluation of red mud tailings in the region of South East Europe“, Akronim RIS-RESTORE, u trajanju od 3 godine sa budžetom za MTF 35.500€.

Projekat će se implementirati u okviru konzorcijuma koji čine: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG), University of Ljubljana, University of Zagreb, University of Banja Luka, University of Novi Sad,Civil Engineering Institute Macedonia, Macedonia,Geological Survey of Slovenia, (GeoZS), Slovenia,Goce Delcev University Štip,  Montanuniversität Leoben, Austria, Flemish Institute for Technological Research NV (VITO), Metalurško tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Rukovodilac projekta ispred MTF je prof. dr Mira Vukčević

 

  1. Projekat: Konkurs Ministarstva nauke za stimulisanje ukljućivanju u COST i H2020-„ Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije, Akronim BIOUGALJ, u trajanju od 2 godine sa budžetom od 18.668 €.

Projekat će se implementirati kao podrška pristupanju COST akciji CA18224 – Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processeshttps://www.greenering.eu/

Rukovodilac projekta ispred MTF je prof. dr Veselinka Grudić

 

Broj posjeta : 505