Metalurško-tehnološki fakultet, 25.09.2020

Obraćanje dekana studentima prve godine - umjesto svečanog prijema studenata 

Obraćanje dekana studentima prve godine Metalurško tehnološkog fakulteta

 

Dragi studenti,

U ponedjeljak 28.09.2020., zvanično, postajete akademci i otvarate novo poglavlje života u kojem ćete početi da formirate svoju profesionalnu orjentaciju. Dobra praksa početka studiranja nove generacije, do sada, je uvijek bila takva da se organizovao svečani prijem studenata prve godine, prvog dana nastave. Nažalost, svi živimo u vremenu koje nas je iznenadilo i nametnulo nam mnoge restrikcije u cilju održavanja najvažnijeg-našeg zdravlja. Ranijih godina, tom prilikom, studentima su se predstavljali dekan i njegov kolegijum i objasnili im sve sto ih može interesovati na samom početku, sad smo prešli na elektronsku komunikaciju u većini životnih situacija, pa je to slučaj i sa ovom lijepom praksom sa budućim akademcima.

I pored toga što se, iz epidemioloških razloga, ne možemo svi vidjeti na jednom mjestu, nismo spriječeni da vam, putem sajta,  poručimo naše najljepše želje za vaš budući studentski život.  Naša odgovornost prema mladim generacijama je, i inače, velika, a, u ovakvim uslovima, postaje  ogromna. Ogromna je i dilema kako da vam u uslovima otežane lične komunikacije i nastave na daljinu prenesemo, ne samo znanje, nego i onu vrstu profesionalne posvećenosti i ljubavi prema svom pozivu  koja se stvori u vašim godinama i traje zauvijek. Nadamo se da ćemo uspjeti da u vama probudimo trajnu profesionalnu radoznalost koja će od vas stvoriti pojedince spremne da ulažu čitavo svoje biće u tehnološki napredak društva u kojem žive. Želimo da ostanete vjerni svom izboru, da mu se posvetite, jer to je samo vaš izbor koji će  obilježiti čitav vaš život.

Fakultet koji ste upisali prisutan je na sceni visokog obrazovanja u Crnoj Gori od 1973. godine i, za svo to vrijeme svog postojanja, bio je podvrgavan reformama i razvoju sa ciljem da bude atraktivniji i kvaliteniji. Nekad mu prilike sa razvojem industrijskih kapaciteta u Crnoj Gori i okruženju nisu išle na ruku, ali smo sada svi shvatili da su inženjeri pokretači razvoja društva i da pred njima stoji velika odgovornost. U cilju modernizacije nastave, Fakultet je uložio dosta znanja i sredstava, a rezultat je ustanova koja se može pohvaliti modernim  pristupom nastavi, dobrom infrastrukturnom pokrivenošću i u smislu savremenog prostora i opreme za praktičnu obuku studenata, korišćenjem IT u nastavi, organizovanjem  praktične nastave za studente, kako u brojnim laboratorijama Fakulteta, tako i u poslovnom okruženju, saradnjom sa poslodavcima i fakultetima u okruženju, otvaranjem prema poslovnom sektoru, bliskom saradnjom sa  srodnim fakultetima u regionu i Evropi. Rezulat višedecenijskog rada na osavremenjavanju Fakulteta treba da budu nove generacija inženjera sa unapredjenim kompetencijama. To će omogućiti bolju vidljivost i povezanost Fakulteta sa evropskim prostorom visokog obrazovanja, bolju mobilnost svršenih studenata i mladih profesionalaca.

Trudićemo se da ovdje steknete teorijska i praktična znanja koja će biti vaša ulaznica za razne prostore i poslove. Važno je napomenuti da je procenat zapošljavanja inženjera profila koji se obrazuju na Fakultetu jako veliki i da su inženjeri ovih profila, jednako dobrodošli i na crnogorskom i širim tržištima rada.

Jedno je sigurno, u nama ćete imati profesore, prijatelje i savjetodavce. Trudimo se i trudićemo se da vam izadjemo u susret u svim vašim zahtjevima i nedoumicama. Nadmo se da ćete sa ponosom, za par godina, reći koja je vaša matična institucija, ma gdje da vas život i dalje usavršavanje odnesu.

Možete biti sigurni da ćete dobiti svaku pomoć, savjet i informaciju od dekana, prodekana, rukovodioca studijskih programa i zaposlenih u studentskoj službi. Sve kontakte i inormacije možete naći na sajtu fakulteta www.ucg.ac.me/mtf.

Želimo vam svako dobro u vašim mladim životima i da vam ovaj naš zajednički put ostane duboko urezan u sjećanje koje će vas vraćati nama za savjet i pomoć kad god to vaš profesionalni razvoj bude zahtijevao.

Srećno!

 

Dekan

Prof. dr Mira Vukčević

Broj posjeta : 545