Metalurško-tehnološki fakultet

Studenti na praksi u Toščeliku   

Metalurško-tehnološki fakultetet Univerziteta Crne Gore i kompanija "Toščelik Alloyed Engineering Steel", potpisali su Sporazum o realizaciji stručne prakse studenata u ovoj kompaniji.

 "Program stručne prakse studenata obuhvata obuku predviđenu nastavnim planom i programom Metalurško -tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore", objasnila je dekanka Fakulteta prof. dr Mira Vukčević. Ona je dodala da je cilj prakse da student stekne praktična znanja, vještine i kompetencije koje odgovaraju profilu njegovih studija, za nesmetano uključivanje tržište  rada, u skladu sa Programom stručne prakse.

 "Ovaj oblik prakse je obavezan za sve studente Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju", kazala je Vukčević.

 Kompanija "Toščelik Alloyed Engineering Steel" će omogućiti studentima sve resurse potrebne za realizaciju Programa stručne prakse.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print