Metalurško-tehnološki fakultet, 12.10.2017

Studenti na praksi u Toščeliku  X

 

Metalurško-tehnološki fakultetet Univerziteta Crne Gore i kompanija "Toščelik Alloyed Engineering Steel", potpisali su Sporazum o realizaciji stručne prakse studenata u ovoj kompaniji.

 "Program stručne prakse studenata obuhvata obuku predviđenu nastavnim planom i programom Metalurško -tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore", objasnila je dekanka Fakulteta prof. dr Mira Vukčević. Ona je dodala da je cilj prakse da student stekne praktična znanja, vještine i kompetencije koje odgovaraju profilu njegovih studija, za nesmetano uključivanje tržište  rada, u skladu sa Programom stručne prakse.

 "Ovaj oblik prakse je obavezan za sve studente Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju", kazala je Vukčević.

 Kompanija "Toščelik Alloyed Engineering Steel" će omogućiti studentima sve resurse potrebne za realizaciju Programa stručne prakse.