Metalurško-tehnološki fakultet, 26.10.2020

Nastavak uspjesnih projektnih aktivnosti MTF-a u 2020.godiniX

Metalurško tehnološki fakultet je, i pored otežane mobilnosti i specifičnih uslova  rada u pandemijskim uslovima, u 2020. godini zabilježio vrlo intenzivnu i plodonosnu projektnu aktivnost.

Fakultet je koordinator, ili učesnik, u pet projekata sa međunarodnim, učešćem i finansiranjem koji će stvoriti, više nego solidnu, bazu partnera i uslove za dalje konkurisanje na zahtjevnije  fondove i u okviru širih  konzorcijuma.

Pored toga, MTF je nosilac i dva nacionalna projekta dobijena na  konkursu Ministarstva nauke Crne Gore za dodjelu grantova za nacionalne naučno-istraživačke projekte.

1. Etapno recikliranje crvenog mulja za nove gradjevinske materijale/proizvode, rukovodioca prof. dr Mire Vukčević i

2. Proizvodnja novih materijala za skladištenje vodonika na bazi mašinskog učenja, rukovodioca prof. dr Vanje Asanović

Profesor sa MTF-a,  dr Željko Jaćimović, je koordinator projekta Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja, njihova biološka aktivnost i potencijalna primjena u medicini, farmaciji i poljoprivredi, a nosilac Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Broj posjeta : 211