Metalurško-tehnološki fakultet, 28.10.2020

Metalurško-tehnološki fakultet dobitnik dva nacionalna projekta na konkursu Ministarstva naukeX

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore dobitnik je dva nacionalna projekta na  konkursu Ministarstva nauke Crne Gore za dodjelu grantova za nacionalne naučnoistraživačke projekte, koji treba da rasterete ekološku sliku Crne Gore.

Dekan MTF-a prof. dr Mira Vukčević rukovodilac je jednog od projekata, pod imenom „Etapno recikliranje crvenog mulja za nove građevinske materijale/proizvode“.

„Crveni mulj je industrijski otpad koji opterećuje ekološku sliku Crne Gore, a posebnom metodologijom istraživanja razmatraćemo mogućnost recikliranja, prethodno esktraktovanih teških metala i elemenata rijetkih zemalja, kao i titana iz deponovanog crvenog mulja, za proizvodnju materijala sa upotrebom u građevinskom sektoru: cementa, stakla, aeriranih betona, punioca, premaza, pjena.   Alkalni ostatak nakon etapne valorizacije mulja biće neutralisan  do tzv. Zero-Liquid-Discharge-a“, objasnila je dekanka Vukčević.

Drugi projekat je „Proizvodnja novih materijala za skladištenje vodonika na bazi mašinskog učenja“, kojim  rukovodi prof. dr Vanja Asanović, sa MTF-a.

„Korišćenje vodonika kao energetskog vektora i nultog emitera ugljendioksida - CO2 zadovoljava kriterijume zelene energije, što je sa sa aspekta životne sredine značajno, a čemu upravo treba da doprinese proizvodnja novih materijala za skladištenje vodonika“ , ukazala je dekanka Vukčević.

Na još jednom nacionalnom projektu, čiji je nosilac Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, koordinator je profesor sa MTF-a, dr Željko Jaćimović. Riječ je o projektu Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja, njihova biološka aktivnost i potencijalna primjena u medicini, farmaciji i poljoprivredi.  

Metalurško tehnološki fakultet je, i pored otežane mobilnosti i specifičnih uslova  rada u pandemijskim uslovima, u 2020. godini zabilježio vrlo intenzivnu i plodonosnu projektnu aktivnost.

Fakultet je koordinator, ili učesnik, u  pet projekata sa međunarodnim učešćem i finansiranjem koji će stvoriti, više nego solidnu, bazu partnera i uslove za dalje konkurisanje na zahtjevnije  fondove i u okviru širih  konzorcijuma.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/metalursko-tehnoloski-fakultet-dobitnik-dva-nacionalna-projekta/

https://www.portalanalitika.me/clanak/metalursko-tehnoloski-fakultet-dobitnik-dva-nacionalna-projekta

https://www.antenam.net/drustvo/176263-metalursko-tehnoloski-fakultet-dobitnik-dva-nacionalna-projekta-na-konkursu-ministarstva-nauke

https://www.aktuelno.me/crna-gora/metalursko-tehnoloski-fakultet-dobitnik-dva-nacionalna-projekta/

https://volimpodgoricu.me/2020/10/28/metalursko-tehnoloski-fakultet-dobitnik-dva-nacionalna-projekta/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 450