Metalurško-tehnološki fakultet, 06.12.2020

Dekanka Vukčević: U godini pandemije projektna aktivnost Metalurško – tehnološkog fakulteta UCG imala najbolje rezultateX

Sa dekankom Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Mirom Vukčević, za sajt UCG, razgovarali smo o posebnim izazovima u protekloj godini u pogledu nastave, te kako je MTF, doprinio do sada najzapaženijem postignutom uspjehu Univerziteta Crne Gore,  na polju jačanja konkurentnosti, povećanja međunarodne vidljivosti i uporedivosti u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog istraživačkog prostora.

 UCG: Koliko je pandemija uticala na tok nastave na MTF-u u proteklom periodu?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Kako su naučna i epidemiološka saznanja napredovala, mijenjala se i strategija, a sa njom i naši napori da rad fakulteta uskladimo sa eidemiološkom situacijom i zaštitimo i nastaImagevni i administrativni kadar, a i studente.

Poseban izazov za normalno organizovanje nastave predstavljalo organizovanje praktične nastave, odnosno terenske nastave i praktične nastave u vidu jednosemestralnog boravka studenata završnih godina sva tri studijska programa u firmama sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore.

U ljetnjem semestru prethodne studijske godine, nastava je prekinuta, a time i boravak studenata po firmama. Ipak, uspješno lokalizovana i obuzdana epidemiološka situacija u prvom naletu nam je omogućila da sve propušteno nadoknadimo u toku maja i da ispite i ostale provjere znanja održimo u skladu sa Zakonom. U tom periodu smo otpočeli i sa onlajn nastavom, uglavnom koristeći Moodle platformu ili ZOOM aplikaciju“, navela je dekanka Vukčević.

UCG: Šta je predstavljalo poseban izazov sa novom studijskom 2020/21. godinom?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Nova studijska godina počela je prepuna epidemioloških strepnji. Poseban izazov na početku godine bilo je organizovanje upisa i prijave ispita, a sve u skladu sa epidemioloskim preporukama.

Prvi put smo organizovali i prijemni ispit za master studije koji je, kao i sve ostalo bio veliki izazov i sa aspekta prostora, načina organizovanja, uz poštovanje mjera, a izazov je bio i veliki broj studenata u izolaciji za koje su se provjere znanja morale naknadno organizovati. Ipak,uz podršku zaposlenih, normalno smo otpočeli studijsku godinu u skladu sa rasporedom koji je urađen po epidemiološkim preporukama.

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu cjelodnevno su bili raspoređeni studenti u manjim grupama, u salama, učionicama, laboratorijama Fakulteta, kako bi se ispoštovale mjere. Pojedine vježbe su, radi rasterećenja laboratorija u popunjenosti, snimane i postavljane na onlajn platformu.

UCG: Kako se trenutno, s obzirom na okolnosti, održava nastava na Metalurško-tehnološkom fakultetu?

PROF. DR VUKČEVIĆ: Već 15 dana, kompletna nastava na Fakultetu je onlajn, osim u laboratorijama. Svi predmeti drže se ili preko BBB platforme i Moodla ili preko ZOOM-a uz nesebičnu podršku tehničke službe. Neke provjere znanja su odrađene, neke će biti urađene onlajn, a neke, moguće, i sa završnim ispitima.

Sve u svemu, vrlo naporna godina prepuna izazova kojima smo morali da se prilagođavamo i mijenjamo iz korjena ustaljeni način rada. Držim da smo uspješno odgovorili tom zadatku.

Ne možemo reći da studenti preferiraju činjenicu da se nastava održava onlajn, ali ipak, brzo se i sami prilagođavaju. Razlog za to je i dobra elektronska komunikacija sa nastavnicima. Ipak, svi se slažu u jednom - direktan kontakt sa nastavnikom teško da može biti prevaziđena forma.


UCG: I pored ovakve situacije u radu, Fakultet je postigao značajne rezultate u aplicuranju za grantove koji podstiču naučnoistraživački rad i međunarodno uvezivanje?

PROF. DR VUKČEVIĆ:  Moramo istaći da smo bili mnogo uspješniji nego u prethodnom periodu. Dobili smo dva EUREKA projekta, dva projekta finansijskog podsticaja za priključivanje na COST i Horizont 2020, jedno partnerstvo u Horizontu 2020 i krupan projekat finansiran od strane EUROPEAN Institute of Innovation and Technology ( EIT) Horizont 2020. Nisu nas zaobišli ni krupni naučnoistraživački grantovi Ministarstva nauke Crne Gore. Dobili smo dva projekta kojima, u ime Fakulteta, rukovode naši nastavnici. Pored toga, aktivno je i više projekata bilateralne saradnje sa Srbijom, Italijom.

UCG: Koliko je pandemija suspendovala programe koji pospješuju internacionalizaciju Fakulteta?


PROF. DR VUKČEVIĆ:  Fakultet je oduvijek odavao posebnu pažnju internacionalizacji. Aktivni Erasmus projekat razmjene sa Univerzitetom Keele u Velikoj Britaniji je, do sada, pružio gostroprimstvo našim magistrantima i doktorandima, administrativnom osoblju i tehničkom osoblju u programu razvoja kapaciteta.

Nažalost, svaki program mobilnosti je suspendovan do daljnjega, ali isto tako je zamrznut i rok trajanja ovog i svih drugih projekata u kojima ima mobilnosti, tako da se nadamo da će se sve propušteno nadoknaditi iduće godine.

UCG: Kakva su Vaša očekivanja u pogledu iduće godine?

PROF. DR VUKČEVIĆ:  Iz svega rečenog se vidi da je i naš Fakultet, kao i mnogi drugi, prošao kroz niz izazova čiji intenzitet, nažalost ne opada. Organizovanje rada u uslovima izolacije i obolijevanja i nastavnika i studenata je baš zahtjevan.

Nadamo se, ipak, da će iduća godina donijeti kakvu-takvu relaksaciju, omogućiti nesmetan praktičan rad i praktičnu nastavu naših studenata bez koje njihova stcčena znanja i vještine nisu onakvi kakvima ih predviđaju propisani ishodi učenja.


Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/vukcevic-u-godini-pandemije-projektna-aktivnost-metalursko-tehnoloskog-fakulteta-ucg-imala-najbolje-rezultate

https://www.aktuelno.me/crna-gora/vukcevic-u-godini-pandemije-projektna-aktivnost-metalursko-tehnoloskog-fakulteta-ucg-imala-najbolje-rezultate/

 

 

 

Broj posjeta : 297