Metalurško-tehnološki fakultet

Obavještenje za studente koji su stekli uslov odbrane specijalističkog ili završnog rada
Studenti koji ostvare pravo u junskom roku da brane završni ili specijalistički rad (polože sve ispite) treba da se jave prodekanu za nastavu (prof. dr Nadi Blagojević) radi dogovora o zakazivanju odbrane.

Broj posjeta : 95