Metalurško-tehnološki fakultet

Procedura prijavljivanja ispita u septembarskom roku
Poštovane koleginice i kolege,

Prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok je u periodu od 15.07.2021. do 21.07.2021. uz poštovanje svih odluka Upravnog odbora koje se odnose na rokove za izmirenje školarine, kao i predmeta koje јe moguće prijaviti za septembarski ispitni rok (samo ukoliko su isti prijavljeni na početku studijske godine). Procedura i formular prijave dati su u prilogu.

Procedura prijavljivanja za polaganje ispita u septernbarskorn ispitnorn roku:

1. Preuzeti formular za prijavu ispita sa internet stranice
2. Čitko popuniti tražene podatke i potpisati formular
3. Uplatiti 5 eura ро ispitu (na uplatnici obavezno uneti studentski kod koji ste dobili od studentske službe), u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta na žiro гаčun fakulteta: 510-2435-10 CKB
4. Skenirati formular zajedno sa uplatnicom poslati КАО JEDAN DOKUMENT na mejl adresu studentske službe Metalurško-tehnološkog fakulteta: studentskasluzba.mtf@ucg.ac.me

Formular za prijavljivanje ispita je u prilogu objave.

Napomena:
Dokument mora biti ispod 5 МВ

Dokumenti

Broj posjeta : 1003