Metalurško-tehnološki fakultet

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET PODGORICA   raspisuje KONKURS
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA

 

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

  • za radno mjesto SARADNIK U NASTAVI, za rad na odredjeno vrijeme, na period od jedne godine (za st. 2021/22), za Oblast opšte i neorganske hemije, 1 izvršilac
  • za radno mjesto STRUČNI SARADNIK, za rad na odredjeno vrijeme, na period od jedne godine (za st. 2021/22), za Oblast fizičke hemije, 1 izvršilac
  • za radno mjesto LABORANT, za rad na odredjeno vrijeme, na period od jedne godine (za st. 2021/22), za Oblast analitičke hemije, 1 izvršilac

 Detaljnije o konkursu u dokumentu koji je u prilogu ove objave.

Dokumenti

Broj posjeta : 198