Metalurško-tehnološki fakultet

Izlaganje javnosti magistarskog rada kadidatkinje Slađane Goranović
Univerzitet Crne Gore

Metalurško-tehnološki fakultet

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Slađane Goranović pod nazivom ,,Ispitivanje mehanizma i kinetike sorpcije teških metala na geopolimernim materijalima''  izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na rad mogu se dostaviti Metalurško-tehnološkom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Podgorica, 23. 7. 2021. 

Broj posjeta : 43