Metalurško-tehnološki fakultet

UCG/MTF raspisuje konkurs za radno mjesto SARADNIK
 

 UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA

 

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

za radno mjesto SARADNIK U NASTAVI, za rad na odredjeno vrijeme, do povratka saradnice sa odsustva, za Oblast opšte i neorganske hemije, 1 izvršilac.

Spisak predmeta na kojima će saradnik izvoditi vježbe, može se naći na Oglasnoj tabli i na WEB stranici Metalurško-tehnološkog fakulteta   http://www.ucg.ac.me/mtf/

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte  uslove propisane Zakonom.                                

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene članom 75 Zakona o visokom obrazovanju i članom 105 Statuta Univerziteta Crne Gore.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

*Objava u dnevnom listu »Pobjeda«, 30.10.2021. godine         

 

Detalji u prilogu ove objave.

Dokumenti

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.