Obavještenje o odbrani master rada, Sanja Šćepanović
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

O B A V J E Š T A V A

  

Sanja Šćepanović, BApp zaštita životne sredine, braniće master rad pod nazivom: Analitički model pirometalurškog tretmana elektropećne prašine” dana 03.11.2022, godine, sa početkom u 12,00 časova, u Laboratoriji za ispitivanje materijala, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Nebojša Tadić

docent, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik

  1. dr Žarko Radović

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor

  1. dr Irena Nikolić

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član

 

Podgorica, 21.10.2022. godine

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.