REZULTATI UPISA NA DOKTORSKE STUDIJE nakon Konkursa od 25.10.2022
REZULTATI UPISA NA DOKTORSKE STUDIJE nakon Konkursa od 25.10.2022.

 

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore je, dana 25.10.2022.godine,  raspisao konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2022/23.godinu. Prema odluci Vijeća MTF-a , odredjen je broj kandidata za upis: 1 kandidat na studijskom programu Metalurgija i materijali i 1 kandidat na studijskom programu Hemijska tehnologija.   Prijave kandidata, sa odgovarajućim dokazima,  su se se podnosile organizacionoj jedinici zaključno sa 28.10.2022. godine (do 14h).

Do predvidjenog roka, na Metalurško tehnološkom fakultetu se, na raspisani konkurs za studijski program Metalurgija i materijali, javila jedna kandidatkinja, mr Stanica Nedović, sa diplomom magistra metalurgije i materijala, stečenom na Naravoslovnotehniškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.  Kako podnesena dokumentacija, sa stanovišta uslova predvidjenih Konkursom nije bila potpuna, Komisija za doktorske studije je konstatovala da se nisu stekli uslovi za pokretanje postupka rangiranja.

                                                                                            Komisija za doktorske studije MTF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.