DODATNI KOVID ROK
U komunikaciji sa Studentskim parlamentom odobren je dodatni kovid rok u periodu od 28.02.2023. do 5.03.2023. godine. Pravo prijave imaju studenti koji uz adekvatnu medicinsku dokumentaciju dokažu da u periodu januarsko-februarskog ispitnog roka nisu mogli pristupiti odredjenim ispitnim obavezama i imaju pravo na dodatni ispitni rok iz tih predmeta.

Studenti podnose prijavu u studentskoj službi Fakulteta 20.02. i 21.02.2023. od 11h do 13h prodekanu za nastavu, koji u komunikaciji sa nastavnim osobljem precizira datume vodeći računa da u istom danu ne budu dva ispita sa iste studijske godine kako bi se termini kovid roka definisali najkasnije do 25. februara.

DEKANAT MTF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.