OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SE UPISUJU NA DRUGU GODINU MASTER STUDIJA SA DIPLOMOM 240 ECTS KREDITA (II UPISNI ROK)
Shodno članu 119b Zakona o visokom obrazovanju omogućava se  upis na drugu godinu master studija kandidatima koji imaju stečenih 240 ECTS kredita na akademskim studijama (studijski program Metalurgija i materijali i studijski program Hemijska tehnologija). Prema Uputstvu UCG broj 01/0-3070 od 21.09.2022. ovo pravo se omogućava i studentima primijenjenih studija Zaštite životne sredine.

Komisija za upis na drugu godinu master studija je definisala uslove i način upisa po ovom kriterijumu:

-Prijava na konkurs se podnosi  studentskoj službi Metalurško-tehnološkog fakulteta 6. oktobra (petak) 2023. godine od 11h do 13h.

-Kandidati moraju polagati prijemni ispit 7. oktobra (subota) 2023. godine u 8h u sali 208 u Zgradi tehničkih fakulteta. Obavještenje o polaganju prijemnog ispita je istaknuto na sajtu Fakulteta.

Prijemni ispit je položen sa osvojenih najmanje 25 poena.

-Komisija ocjenjuje da li je stečeno obrazovanje kandidata kompatibilno sa obrazovanjem koje se stiče na studijskom programu koji upisuje  i donosi odluku o prijemu kandidata na II godinu master studija koju verifikuje Vijeće fakulteta, o čemu će zainteresovani kandidati biti obaviješteni na sajtu Fakulteta.

-Ukoliko Komisija utvrdi da postoji podudaranje od najmanje 50% sadržaja ranije položenih predmeta i predmeta sa II godine master studija, Komisija donosi odluku o potencijalnoj zamjeni tog/tih predmeta sa odgovarajućim predmetom/ predmetima koje kandidat nije prethodno slušao i polagao.

- E-mail kontakt za sve potrebne informacije je: ivabo@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.