OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE O II UPISNOM ROKU NA MASTER STUDIJE
Prijave na konkurs se predaju studentskoj službi Metalurško-tehnološkog fakulteta 6. oktobra (petak) 2023. godine od 11h do 13h.

Potrebna dokumentacija: - originalna diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama - kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom. Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit 7. oktobra (subota) 2023. u 8h u sali 208-Zgrada tehničkih fakulteta.

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE O II UPISNOM ROKU NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Prijave na konkurs se predaju studentskoj službi Metalurško-tehnološkog fakulteta 6. oktobra (petak) 2023. godine od 11h do 13h.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.