Angažovanje studenata u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova
U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova (“Sl.list Crne Gore” br.140/22) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori priprema, organizuje i sprovodi, Uprava za statistiku u saradnji sa drugim organima.

Javni oglasi raspisani su u svim jedinicama lokalne samouprave, za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će se održati od 1 - 15. novembra 2023. godine.

 Pozivaju se svi zainteresovani studenti  da se uključe u Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, s obzirom da su ranija iskustva pokazala da su studenti veoma uspješno obavljali poslove popisivača/instruktora.

 Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti na arhivi jedinica lokalne samouprave do 9. oktobra 2023. godine ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku www.monstat.org.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.