Konkurs za izbor saradnika u nastavi, za oblast Opšte i neorganske hemije
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA, Cetinjski put bb,

Tel. 020/243-806

mtf@ucg.ac.me

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

 

za prijem u radni odnos, za radno mjesto SARADNIK/CA U NASTAVI, na period do povratka zaposlene sa porodiljskog/roditeljskog odsustva, za Oblast opšte i neorganske hemije i dr. -1 izvršilac.

Spisak predmeta na kojima će saradnik izvoditi vježbe, može se naći na Oglasnoj tabli i na WEB stranici Metalurško-tehnološkog fakulteta   http://www.ucg.ac.me/mtf/

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte  uslove propisane Zakonom.                          

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene članom 75 Zakona o visokom obrazovanju i članom 105 Statuta Univerziteta Crne Gore.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Detaljnije u prilogu uz objavu.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.