Metalurško-tehnološki fakultet, 20.12.2018

Obavještenje o školarinama 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Obavještavaju se studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta da je istekao rok (15.12.2018.g) za plaćanje školarina  u zimskom semestru 2018-19. g. Studentima, koji  nijesu izmirili svoje finansijske obaveze neće biti oglašeni   i verifikovani rezultati  kolokvijuma i završnih ispita.

 

 

                                                                                                                DEKANAT    MTF-a