Metalurško-tehnološki fakultet, 06.09.2019

Stručna praksa 

   Od ove godine prilikom upisa u peti semestar potrebno je odlučiti se za ustanovu u kojoj će student obavljati stručnu praksu. Student će na formularu koji dobija od studentske službe odrediti primarnu ustanovu za koju se odlučuje i dve alternativne, u slučaju da nema dovoljno mesta u primarnoj. Ako se više studenata prijavi za istu ustanovu, rang lista se pravi po dosadašnjem uspehu studiranja.

Studenti koji imaju predlog neke ustanove u kojoj se može odraditi stručna praksa, mogu predlog dostaviti u studentsku službu do početka oktobra.

Stručna praksa će se odvijati u sledećim ustanovama:

 1. Željezara, Nikšić; https://toscelikspecialsteel.com/mne/
 2. Institut za Crnu metalurgiju, Nikšić; http://icm.co.me/
 3. Pivara Trebjesa, Nikšić; https://www.pivaratrebjesa.com/
 4. Vodovod i kanalizacija, Danilovgrad; https://www.danilovgrad.me/me/doo-vodovod-i-kanalizacija-danilovgrad
 5. Gradsko komunalno, Danilovgrad; https://www.danilovgrad.me/me/komunalno-danilovgrad
 6. Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Podgorica; http://mne.ceti.me/
 7. Deponija Livade, Podgorica; https://www.deponija.me/
 8. Vodovod i kanalizacija, Podgorica; https://www.vikpg.me/
 9. UNIPROM Kombinat aluminijuma, Podgorica; https://uniprom.me
 10. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Podgorica; https://epa.org.me/
 11. Institut za javno zdravlje, Podgorica; https://www.ijzcg.me/
 12. Regionalni vodovod, Podgorica; https://regionalnivodovod.me/
 13. Poliex, Berane; http://poliex.me/

Detaljniju dokumentaciju možete naći u prilogu ove objave.

Dokumenti

Broj posjeta : 409