Metalurško-tehnološki fakultet, 06.09.2019

Važno obavještenje 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

O B A V J E Š T E NJ EUpis zimskog semestra St. 2019/20. godine je u toku i trajaće do kraja septembarskog ispitnog roka (20. septembar 2019. godine).

 

Mole se studenti, kojima upis naredne godine ne zavisi od septembarskog roka, da to obave što prije, kako bi se izbjegle gužve u Studentskoj sluzbi.

 

SVI STUDENTI FAKULTETA su u obavezi da, do navedenog roka, regulišu svoj status (upis, obnavljanje godine i sl.), nakon čega će Fakultet, u skladu sa odlukama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i člana 146 Statuta UCG, pokrenuti procedure ispisa.

 

 

Podgorica, 06.09.2019.                                                                                                               IZ DEKANATA

Broj posjeta : 439