Metalurško-tehnološki fakultet, 09.09.2019

Novi konkursi za razmjenu 

Od danas, pa tokom septembra i oktobra, objavljivaćemo  Erasmus+ konkurse za razmjene u narednom semestru, ili u ovom (razmjena osoblja) . S tim u vezi, obavještavamo vas da su objavljeni sljedeći konkursi:

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Hajdelberg

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu

Konkurs za razmjenu sa La Sapienza

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Gracu

 

Sve detalje i potrebne informacije za prijavu nalaze se u konkursima.

 

Ovdje možete pronaći sve objavljene konkurse:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/49631-erasmus-konkursi-objavl

jeni-u-zimskom-semestru-2019-2020

 

 

Broj posjeta : 170