Metalurško-tehnološki fakultet, 26.09.2019

KONKURS za upis na akademske postdiplomske magistarske studije 

KONKURS

 

 

za upis na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2019/20. godini, za studijske programe:

    • studijski program Metalurgija                 2 kandidata
    • studijski program Hemijska tehnologija   3 kandidata

Prijava na konkurs se podnosi uz sljedeće dokaze:

  • Diplomu/e ili uvjerenje o završenim akademskim studijama Metalurgije, Hemijske tehnologije ili drugih srodnih tehničkih, odnosno prirodnih nauka, obima 240 ECTS kredita
  • Uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim ili osnovnim i specijalističkim studijama
  • Kratku radnu biografiju

Fakultet će upisivati kandidate, u skladu sa postignutim rezultatima, obima 240 ECTS, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Kandidat je obavezan u prijavi naznačiti oblast istraživanja.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 377