Metalurško-tehnološki fakultet, 15.10.2019

Stipendije Ministarstva odbrane Crne Gore 

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Ministarstvo odbrane raspisalo javni oglas za izbor 12 stipendista osnovnih i specijalističkih studija na fakultetima u zemlji i inostranstvu, na studijskoj 2019/2020. godini, a za potrebe Vojske Crne Gore. Javni oglas je otvoren za po troje studenata sa Elektrotehničkog, Medicinskog i Pomorskog fakulteta, dok mjesta ima za dvoje sa Mašinskog i jednog studenta sa Fakulteta zaštite na radu, odnosno sa Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Detaljnije podatke o studijskim programima i druge potrebne informacije o načinu prijavljivanja i drugim uslovima, kao i dokumentaciji koju treba dostaviti, mogu se naći na linku:

http://www.mod.gov.me/biblioteka/oglasi

Izabrani stipendisti će sa Ministarstvom odbrane sklopiti ugovor o stipendiranju, a nakon diplomiranja će biti primljeni u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu oficira, bez posebnog konkursa.

Oglas je otvoren je do 28. oktobra 2019. godine, a više detalja o studijskim programima i druge potrebne informacije o načinu prijavljivanja, kao i dokumentaciji koju treba dostaviti, mogu se naći na linku:

http://www.mod.gov.me/biblioteka/oglasi

Broj posjeta : 389