Metalurško-tehnološki fakultet, 12.12.2019

Magistarski rad, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibliotecI 

O b a v j e š t e nj e

 

 

 

Magistarski rad pod radnim nazivom:

 

Izrada i razvoj metodologije za kontrolu kvaliteta vazduha pomoću 3D štampe i web kamere“, kandidata Ivane Banićević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 7 dana, počev od 18.12.2019. godine.

 

 

Podgorica, 11.12.2019. godine                           Metalurško-tehnološki fakultet

Broj posjeta : 169