Metalurško-tehnološki fakultet, 12.12.2019

Intenzivni kurs " Elekrodni materijali za superkondenzatore" 

četvrtak 12. decembra u 13h u Sali 101 na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore biće održano uvodno predavanje drugog intenzivnog kursa za studente „Elektrodni materijali za superkondenzatore“ u okviru dvomjesečnog projekta „Materijali za skladištenje energije“, finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore.

Kurs će držati dr Milica Vujković, viši naučni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu. Pozivaju se zainteresovani studenti svih univerziteta u Crnoj Gori da prisustvuju. Prisustvo predavanju je potrebno radi uspješne realizacije eksperimentalnih vježbi koje su planirane u okviru kursa.

Broj posjeta : 177