Metalurško-tehnološki fakultet, 17.12.2019

Magistarski rad, kandidata Pašić Marka, Spec. atomsko-biološko-hemijske odbrane, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibliotecI 

 

O b a v j e š t e nj e

 

 

 

Magistarski rad pod radnim nazivom:

 

Antioksidativni kapacitet meda iz različitih fitogeografskih regiona Crne Gore“, kandidata Pašić Marka,  Spec. atomsko-biološko-hemijske odbrane, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 7 dana, počev od 18.12.2019. godine.

 

 

Podgorica, 17.12.2019. godine                                                                                     Metalurško-tehnološki fakultet

 

 

Broj posjeta : 152