Metalurško-tehnološki fakultet, 17.12.2019

Strategija MTF 

U prilogu objave je dokument Strategija MTF usvojena na Vijeću MTF-a od 16.12.2019. godine

Dokumenti

Broj posjeta : 191