Metalurško-tehnološki fakultet, 23.01.2020

Stručna praksa 

Približava nam se početak drugog semestra, a samim tim moramo završiti sve pripreme za stručnu praksu koja bi po planu, trebala da počne 21. februara. U prilogu objave je trenutni raspored stručne prakse, sa svim izmjenama koje su tražene od strane profesora-mentora ili studenata. 

Praksa će se odvijati dinamikom koju bude odredila firma koja je domaćin prakse. Većina firmi nam je poslala kontakt za prvi put i one su navedene u nastavku objave. U razgovoru sa ovom osobom će se odrediti detaljnije ko će biti voditelj prakse i problematiku prakse.

Kontakt osobe za pojedine firme su:

  1. CETI - Danijela Šuković
  2. Hidrometeorološki zavod - Pavle Đurašković (na IV spratu)
  3. Agencija za zaštitu životne sredine - Lidija Šćepanović
  4. KAP - Buda Kaljević (upravna zgrada KAP-a)
  5. Deponija Livade - Igor Šćepović (potrebno je javiti se dan-dva ranije)
  6. Vodovod i kanalizacija - Katarina Živković i Jelena Panić
  7. Institut za javno zdravlje - Dijana Đurović
  8. Termo-elektrana - Danica Cmiljanić i Amer Bambura.
  9. Pivara Trebjesa - Sonja Vojinović i Jovan Vukić

Dokumenti

Broj posjeta : 684