Metalurško-tehnološki fakultet, 26.02.2020

Obavještenje o stavljanje doktorske disertacije mr Stojana Božovića na uvid javnosti 

Doktorska disertacija kandidata mr Stojana Božovića, nezaposlenog, pod nazivom: “Sinergijski efekat ekološki prihvatljivih inhibitora na koroziju metalnih materijala u hloridnom medijumu” i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, u vremenu od 9 do 15 časova, u periodu od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Dokumenti

Broj posjeta : 96