Metalurško-tehnološki fakultet, 06.03.2020

POZIV ZA VOLONTERE 

NVO Program za životnu sredinu (EnvPro), u sklopu projekta Ćemovsko polje: osvajanje naklonosti lokalnog stanovništva' otvara 4 volonterske pozicije za monitoring nelegalnih aktivnosti.

Period angažmana: 09.03.2020. - 21.06.2020. (3 mjeseca)

Broja sati nedeljno: 3 sata, jedan do dva puta nedeljno.

Naziv aktivnosti: Monitoringa ilegalnog deponovanja otpada i podmetanja požara na Ćemovskom polju

O aktivnosti i projektu: Održavanje aktivnosti monitoringa i mjera očuvanja od ključne je važnosti za kontinuiranu zaštitu lokaliteta i očuvanja i povećanja broja ptica. Ćemovsko polje kao stanište i vrste koje ga naseljavaju, pate od mnogih pritisaka izazvanih ljudskom nepažnjom: odlaganje otpada, požari, devastacija ilegalnom gradnjom, nebriga i kao posljedica toga, nacionalno i međunarodno važne i prioritetne za očuvanje vrste ptica, kao i samo stanište, ugroženi su. Ovim projektom i datom aktivnošću težimo stvaranju uslova za zaštitu Ćemovskog polja, njegovog biodiverziteta i važnih vrsta ptica. Volonteri će proći obuku radi informisanja o  pravima i obavezama, nadležnostima, bezbjednosti,i sl., neophodno za uspješan monitoring.

Opis pozicije: Tražimo odgovorne volontere koji su voljni da rade sa kordinatorima projekta i drugim volonterima. Aktivnosti podrazumijevaju monitoring određenih djelova na Ćemovskom polju koji su podložni ilegalnom deponovanju otpada, paljenju guma i slično, a radi prevencije događanja ovih aktivnosti i održavanja područja čistim i bezbjednim za razvoj prirodnog potencijala – brojnih organizama. Monitoring se obavlja u parovima, a osnovni zadatak volontera je patroliranje Ćemovskim poljem i posmatranje promjena koje se na njemu dešavaju ili su se desile, i bilježenje i prijava svih nelegalnih aktivnosti koje se primijete. Monitoring će vršiti grupa od 6 volontera  kojima će biti dodijeljeni monitoring dani. Ovi dani podrazumijevaju odlazak na Ćemovsko polje jedan do dva puta sedmično po 3 sata. Volontiranje će se odvijati u raznim djelovima dana, a grupa volontera će koordinisati između sebe o raspoloživosti vremena. Volonterima će biti obezbijeđeni ugovori o volontiranju za broj dana koji bude sa njima dogovoren.  Prevoz za volontere biće obezbijeđen.

Molimo sve zainteresovane da pošalju email sa opisom motivacije za volontiranje kao i kratkim CV-jem za svrhe upoznavanja na: office@envpro.me, do 08.03.2020. godine.

Broj posjeta : 163